Hoe bereken je de CO2 footprint van jouw bedrijf ?

CO2 footprint berekenen

Leestijd: 3 minuten

Delen via:

Wat is een CO2 footprint ?

Een C02 footprint of voetafdruk, is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf of individu.  Door een CO2 footprint op te stellen maak je inzichtelijk wat de totale directe en indirecte C02 uitstoot van jouw bedrijf is en welke effect dit heeft op het milieu. Het uitstoten van broeikasgassen heeft een zeer negatief effect op het klimaat. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te reduceren en het restant te compenseren.  Inzicht in de uitstoot vormt de basis om deze vervolgens te kunnen reduceren.

Hoe bepaal je wat je C02 footprint is ?

Er bestaan verschillende rekenmethodes die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een CO2 footprint. Het meeste gebruikte protocol om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen is het Greenhouse Gas Protocol. Bij deze methode wordt onderscheid gemaakt binnen 3 scopes:

Scope 1 – directe CO2 uitstoot door directe eigen processen van de onderneming. Bijvoorbeeld door uitstoot van eigen gebouwen of productieprocessen.

Scope 2 – Indirecte CO2 uitstoot door ingekochte energie. Bijvoorbeeld door ingekochte en verbruikte stroom en gas.

Scope 3 – alle overige indirecte CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld door uitstoot van woon- werkverkeer, vliegverkeer, transport van grondstoffen

Bij het maken van een CO2 footprint wordt het gebruik van bijvoorbeeld gas, elektra, benzine, zakelijke kilometers op basis van landelijke CO2 emissiefactoren omgerekend naar C02. Het is belangrijk om bij het opstellen van een CO2 voetafdruk de scope en grenzen duidelijke te bepalen.

Grenzen:

Om een complete CO2 footprint op te stellen is het van belang de organisatie als geheel mee te nemen. Maar het is ook mogelijk om grens van de CO2 footprint te beperken tot een product, dienst of productielijn. 

Benieuwd naar jouw CO2 footprint?

Partner in Sustainability helpt graag met het berekenen van jouw CO2 footprint aan de hand van erkende standaarden. Neem direct contact op voor een gratis intake gesprek.

Partnerinsustainability.nl

Maak direct een afspraak!

Contact